مطالب پربیننده
تاریخ آپدیت: 1400/07/20   ساعت: 21:15:21
بازدید: 331

مجموعه متن های کوتاه انگلیسی - متن اول

در این مجموعه سعی شده متن‌های یک‌ صفحه‌ای همراه با صوت آن‌ها جمع‌آوری شود تا زبان آموزان بتوانند مهارت‌های زبان خود را تقویت کنند.این متن برای زبان آموزان مبتدی طراحی شده است.

داستان  |  امیر عباس  |  0 دیدگاه
تاریخ انتشار: 1400/07/20   ساعت: 19:26:01
بازدید: 284

مجموعه متن های کوتاه انگلیسی - متن دوم

در این مجموعه سعی شده متن‌های یک‌ صفحه‌ای همراه با صوت آن‌ها جمع‌آوری شود تا زبان آموزان بتوانند مهارت‌های زبان خود را تقویت کنند.این متن برای زبان آموزان مبتدی طراحی شده است.

داستان  |  امیر عباس  |  0 دیدگاه
❮❮
1
❯❯ صفحه 1 از 1