مطالب پربیننده
تاریخ انتشار:    ساعت: 13:10
بازدید: 264

پنج نوع قید اصلی در زبان انگلیسی

قید حالت، قید زمان، قید تکرار، قید مکان و قید مرتبه در انگلیسی

قید کلمه‌ یا عبارتی است که یک فعل (he signs loudly)، یک صفت (very tall)، یک قید دیگر (ended too quickly) و یا حتی کل یک جمله (Fortunately, I had brought an umbrella) را توصیف می‌کند. قیدها اغلب به ly- ختم می‌شوند اما برخی از قیدها با صفت همتای خود یکی هستند (مانند fast، hard، late، early و ...). در این مقاله پنج نوع قید اصلی در زبان انگلیسی را معرفی می‌کنیم.

قیدهای حالت (Adverbs of Manner)

قیدهای حالت اطلاعاتی درباره چگونگی انجام یک کار توسط یک شخص را فرآهم می‌آورند. قیدهای حالت اکثرا با افعال حرکتی استفاده می‌شوند. این قیدها را می‌تواند در آخر جمله یا به صورت مستقیم قبل یا بعد از فعل بکار برد. برخی از قیدهای حالت عبارتند از؛

 • Accidentally (به طور تصادفی)
 • Beautifully (به زیبایی)
 • Carefully (با دقت)
 • Correctly (به درستی)
 • Effortlessly (بدون زحمت)
 • Fast (به سرعت)
 • Hard (به سختی)
 • Regularly (به طور منظم)
 • Slowly (به آرامی)
 • Urgently (فوری)

 مثال‌ها:

Jack drives very carefully. (جک خیلی با دقت رانندگی می‌کند)
He won tennis match effortlessly. (او مسابقه تنیس را بدون زحمت برد)
She slowly opened the present. (او به آرامی هدیه را باز کرد)

قیدهای زمان (Adverbs of Time)

قیدهای زمان اطلاعاتی درباره زمان اتفاق افتادن یک چیز را فراهم می‌آورند. قیدهای زمان می‌توانند یک زمان مشخص مانند in two days، yesterday، three weeks ago و ... را بیان کنند. این نوع از قیدها معمولا در انتهای جمله قرار می‌گیرند، اگرچه گاهی اوقات برای شروع یک جمله نیز به کار می‌روند. برخی از آن‌ها عبارتند از؛

 • Already (قبلا، پیش از این)
 • Before (قبل از)
 • Lately (اخیرا، به تازگی)
 • Now (حالا، اکنون)
 • Previously (سابقا، قبلا)
 • Soon (به زودی)
 • Tomorrow (فردا)
 • Tonight (امشب)
 • Yesterday (دیروز)
 • Yet (هنوز)

 مثال‌ها:

We'll let you know our decision tomorrow. (نصمیم خود را فردا به شما اطلاع خواهیم داد)
I flew to Dallas three week ago. (سه هفته قبل به دالاس پرواز کردم) 
Yesterday, I received a letter from my friend in Belfast. (دیروز یک نامه از دوستم در بلفست دریافت کردم)

قیدهای تکرار (Adverbs of Frequency)

قیدهای تکرار شبیه به قیدهای زمان هستند با این تفاوت که آن‌ها بیان می‌کنند که رخ دادن چیزی هر چند وقت یکبار اتفاق می‌افتد. قیدهای تکرار قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند. همچنین این قیدها بعد از افعال to be قرار می‌گیرند. در لیست زیر فهرستی از رایج‌ترین قیدهای تکرار را به ترتیب پرکاربردترین تا کم‌ کاربردترین آن‌ها مشاهده می‌کنید؛

 • Always (همیشه)
 • Almost Always (تقریبا همیشه)
 • Usually (معمولا)
 • Often (اغلب)
 • Sometimes (گاهی اوقات)
 • Occasionally (گهگاه)
 • Seldom (به ندرت)
 • Rarely (به ندرت)
 • Almost Never (تقریبا هرگز) 
 • Never (هرگز)

 مثال‌ها:

He seldom takes a vacation. (او به ندرت به تعطیلات می‌رود)
Jennifer occasionally goes to the movie. (جنیفر گهگاه به سینما می‌رود.)
Tom is never late for work. (تام هرگز برای کار دیر نمی‌کند)

قیدهای مرتبه (Adverbs of Degree)

قیدهای مرتبه به ما کمک می‌کنند تا بگوییم که میزان انجام یک کار چقدر است.  معمولا قید مرتبه در انتهای یک جمله قرار می‌گیرد. برخی از این قیدهاعبارتند از؛

 • A Lot (خیلی زیاد)
 • Absolutely (کاملا)
 • At All (اصلا، به هیچ وجه)
 • Deeply (عمیقا)
 • Enough (کافی)
 • Highly (خیلی، بسیار)
 • Little (اندک، قدری)
 • Pretty (تاحدی، نسبتا)
 • Purely (خالصانه، به طور محض)
 • Quite (کاملا، واقعا)

 مثال‌ها:

They like playing golf a lot. (آنها دوست دارند خیلی زیاد گلف بازی کنند)
Lisa doesn't watch TV at all. (لیزا اصلا تلویزیون تماشا نمی‌کند)

قیدهای مکان (Adverbs of Place)

قیدهای مکان به ما می‌گویند که یک اتفاق کجا رخ داده است. برخی از قیدهای مکان عبارتند از؛

 • Above (در بالا، بالاتر)
 • Anywhere (هر جا)
 • Away (دور، دور از)
 • Behind (پشت سر)
 • Elsewhere (در جای دیگر)
 • Everywhere (هر کجا)
 • Nearby (نزدیک)
 • Nowhere (هیچ جا) 
 • Outside (خارج از، بیرون)
 • Somewhere (در جایی)

 مثال‌ها:

Tom will go anywhere with his dog. (تام با سگش هرجا بخواهد می‌رود)
You'll find that there is nowhere like home. (خواهی فهمید که هیچ جا مثل خانه نیست)
She found the box outside. (او جعبه را بیرون پیدا کرد)

همچنین می‌توانید مقاله بررسی تفاوت Nowhere، Somewhere، Everywhere و Anywhere را نیز مشاهده کنید.

نظرهای کاربران
نظر: 0    منتشر شده: 0
متن:
برای ارسال وارد حساب کاربری شوید.