مطالب پربیننده
تاریخ انتشار:    ساعت: 17:22
بازدید: 278

بررسی تفاوت Nowhere، Somewhere، Everywhere و Anywhere

یادگیری زبان انگلیسی گاهی اوقات می‌تواند بسیار دشوار باشد به این دلیل که تعداد بسیار زیادی از جفت کلمات وجود دارند که از لحاظ املا و یا تلفظ باهم مشابه‌اند، اما در عین حال معانی کاملا متفاوتی دارند. گاهی اوقات مجموعه‌ای از سه ویا حتی چهار کلمه وجود دارند که در املا و یا تلفظ  با هم مشابه‌اند، اما معانی متفاوتی می‌دهند. دراین مقاله مجموعه‌ای از چهار واژه؛ Nowhere، Somewhere، Everywhere و Anywhere که قید مکان می‌باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بسیار مهم است که بدانیم هرکدام از این کلمات به چه معنی است و در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد. همه این واژه‌ها اغلب در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند، ترکیب این کلمات با یکدیگر می‌تواند باعث سردرگمی شود چون هر یک از این کلمات معنی خاص خود را دارد. همه این کلمات برای اشاره به مکان به کار می‌روند، اما در روش‌هایی مختلف با یکدیگر استفاده می‌شوند. در ادامه هر یک از این واژه‌ها را تعریف می‌کنیم و با چند مثال سودمند نشان می‌دهیم که هرکدام از این واژگان در کجا به کارخواهند رفت.

تعریف Nowhere

اولین واژه را با Nowhere  شروع می‌کنیم، این واژه را می‌توان به عنوان اسم و یا قید بکار برد. واژه Nowhere به عنوان یک قید به شخص یا چیزی اشاره دارد که در هیچ جایی وجود ندارد. برای مثال؛

I have nowhere to sit! (There is no place for me to sit.)

جایی برای نشستن ندارم! (هیچ جایی برای نشستن من وجود ندارد.)

به عنوان یک اسم، واژه Nowhere معنی هیچ جا می‌دهد و یا اینکه به مکانی خسته کننده اشاره دارد که افراد کمی در آنجا زندگی می‌کنند. برای مثال؛

They live in the middle of nowhere. (They live far away from other places.)

آن‌ها وسط ناکجا آباد زندگی می‌کنند. (آن‌ها خیلی دور تر از دیگر مکان‌ها زندگی می‌کنند.)

تعریف Somewhere

واژه بعدی که می‌خواهیم بررسی کنیم Somewhere است، که مانند Nowhere هم قید و هم اسم است. واژه Somewhere به عنوان یک قید برای شخصی یا چیزی بکار می‌رود که در یک مکان خاص قرار دارد یا به آنجا می‌رود. برای مثال؛

They are going somewhere for vacation, but I do not know where.
(They are going to a place that I do not remember the name of for vacation.)

آن‌ها برای تعطیلات به جایی می‌روند، اما نمی‌دانم کجا. (آن‌ها برای تعطیلات قصد دارند به جایی بروند که اسمش را به خاطر نمی‌آورم.)

همچنین می‌تواند به معنی نزدیک به یک مقدار یا عدد باشد. می‌توان از somewhere between یا somewhere around استفاده کرد. برای مثال؛

She left somewhere around 5 pm.

او حدود ساعت 5 بعد از ظهر رفت.

It costs somewhere between ten and twenty dollars.

آن چیزی بین ده تا بیست دلار قیمت دارد.

واژه Somewhere به عنوان یک اسم به معنی یک مکان نامشخص است، یا یک مکان که شما آن را بطور مشخصی ذکر نمی‌کنید. برای مثال؛

We need to stop somewhere to use the bathroom soon.
(We need to stop at an unidentified place with a bathroom that we can use.)

باید به زودی در جایی توقف کنیم تا از حمام استفاده کنیم. (ما نیاز داریم تا در یک جای نامشخص با یک حمام توقف کنیم که بتوانیم از آن استفاده کنیم.)

تعریف Everywhere

کلمه بعدی که باید بدانید Everywhere است، هم به عنوان قید و هم اسم بکار می‌رود. قید Everywhere برای صحبت درباره بودن یا رفتن به هر مکانی به کار می‌رود، در مقابل؛ Nowhere و Somewhere همیشه فقط به یک مکان اشاره دارند. همچنین برای تشریح چیزهایی که خیلی رایج و شناخته شده‌ هستند می‌توان از Everywhere استفاده کرد. برای مثال؛

Peter goes everywhere on his business trips.
(Peter goes to lots of different places on his business trips.)

پیتر در سفرهای تجاری خود به هر مکانی می‌رود. (پیتر در سفرهای تجاری خود به مکان‌های مختلف زیادی می‌رود.)

People everywhere enjoy listening to and playing music.
(People in all places enjoy listening to and playing music.)

مردم هرجا از شنیدن و پخش موسیقی لذت می‌برند. (مردم در همه مکان‌ها از شنیدن و پخش موسیقی لذت می‌برند.)

به عنوان یک اسم Everywhere به معنی همه جا است. برای مثال؛

I bring a water bottle with me everywhere I go.
(I bring a water bottle with me to all of the places that I go.)

به هرجا که می‌روم یک بطری آب می‌برم. (به همه مکان‌هایی که می‌روم یک بطری آب می‌برم.)

تعریف Anywhere

آخرین واژه‌ای که می‌خواهیم بررسی کنیم Anywhere است، که به صورت قید و یا اسم بکار می‌رود. مانند سه کلمه قبل، Anywhere نیز برای صحب درباره مکان به کار می‌رود. به عنوان یک قید یعنی رفتن یا بودن در هر مکانی، در حالی که اهمیتی ندارد کجاست. برای مثال؛

I could live anywhere.
(It doesn't matter where I live, and all places are possible.)

می‌توانستم هرجایی زندگی کنم. (این مهم نیست کجا زندگی می‌کنم، و همه مکان‌ها برای زندگی امکانپذیر هستند.)

به علاوه می‌توان از Anywhere همانند Somewhere برای تعریف یک بازه و محدوده‌های بالا و پائین این بازه استفاده کرد. معمولا در این حالت Anywhere با from و یا between می‌آید. برا مثال؛

This task can take anywhere from/between three to five hours to complete.

این کار می‌تواند بین سه تا پنج ساعت طول بکشد.

کاربرد دیگر Anywhere برای تاکید روی مکانی بسیار بزرگ است که یک چیز می‌تواند در آنجا قرار بگیرد یا اینکه کسی به آنجا برود. برای مثال؛

There is no way for Hannah to find her necklace, because she could have dropped it anywhere.
(There is no way to find Hannah's necklace now, because she could have dropped it in so many different possible places.)

راهی وجود ندارد تا حنا گردنبند خود را پیدا کنید، زیرا او می‌توانسته آن را هرجایی انداخته باشد. (اکنون راهی برای پیدا شدن گردنبند حنا وجود ندارد، زیرا او می‌توانسته آن را در مکان‌های بسیارمختلفی انداخته باشد.)

وقتی Anywhere یک اسم باشد به معنی هر مکان است. 

نظرهای کاربران
نظر: 0    منتشر شده: 0
متن:
برای ارسال وارد حساب کاربری شوید.