مطالب پربیننده
تاریخ انتشار: 1400/08/18   ساعت: 17:22:19
بازدید: 279

بررسی تفاوت Nowhere، Somewhere، Everywhere و Anywhere

یادگیری زبان انگلیسی گاهی اوقات می‌تواند بسیار دشوار باشد به این دلیل که تعداد بسیار زیادی از جفت کلمات وجود دارند که از لحاظ املا و یا تلفظ باهم مشابه هستند، اما در عین حال معانی کاملا متفاوتی دارند. گاهی اوقات مجموعه‌ای از سه ویا حتی چهار کلمه وجود دارند که دارای املا و یا تلفظ مشابه هستند، اما معانی متفاوتی می‌دهند. دراین مقاله مجموعه‌ای از چهار واژه؛ Nowhere، Somewhere، Everywhere و Anywhere بررسی خواهند شد.

گرامر  |  محمد مهدی  |  0 دیدگاه
تاریخ انتشار: 1400/08/17   ساعت: 13:00:00
بازدید: 254

واژگان مربوط به زمان در انگلیسی

در این مطلب واژگان مربوط به زمان در زبان انگلیسی را معرفی خواهیم کرد. این واژگان شامل روزهای هفته، ماه‌های سال، فصل‌ها، بازه‌های زمانی و قیدهای زمان و تکرار می‌شوند. همچنین برخی تفاوت‌ها در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی نیز بیان شده است.

واژگان  |  محمد مهدی  |  0 دیدگاه
تاریخ انتشار: 1400/08/15   ساعت: 13:10:00
بازدید: 265

پنج نوع قید اصلی در زبان انگلیسی

قید کلمه‌ یا عبارتی است که یک فعل، یک صفت، یک قید دیگر و یا حتی کل یک جمله را توصیف می‌کند. پنج نوع از قیدهای اصلی در زبان انگلیسی شامل قید حالت، قید زمان، قید تکرار، قید مکان و قید مرتبه هستند. در این مقاله این قیدها به همراه مثال معرفی خواهند شد.

گرامر  |  محمد مهدی  |  0 دیدگاه
تاریخ انتشار: 1400/08/09   ساعت: 19:09:14
بازدید: 213

بهترین و بدترین کتاب‌های واژگان برای زبان آموزان مبتدی

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های زبان آموزان یادگیری واژگان است امروز قصد داریم بهترین و بدترین کتاب‌های واژگان برای زبان آموزان مبتدی را معرفی کنیم.

واژگان  |  امیر عباس  |  0 دیدگاه
تاریخ انتشار: 1400/08/09   ساعت: 12:43:11
بازدید: 200

بررسی تفاوت 10 واژه مشابه در زبان انگلیسی به همراه مثال

بررسی تفاوت ده واژه مشابه در زبان انگلیسی که از لحاظ املایی یا تلفظ با هم مشابه هستند. واژه‌هایی مانند Affect، Effect، Lay، Lie، Lose، Loose و ... . برای هرکدام از این واژه‌ها یک جمله برای مثال آمده است.

واژگان  |  محمد مهدی  |  0 دیدگاه
تاریخ آپدیت: 1400/07/20   ساعت: 21:15:21
بازدید: 330

مجموعه متن های کوتاه انگلیسی - متن اول

در این مجموعه سعی شده متن‌های یک‌ صفحه‌ای همراه با صوت آن‌ها جمع‌آوری شود تا زبان آموزان بتوانند مهارت‌های زبان خود را تقویت کنند.این متن برای زبان آموزان مبتدی طراحی شده است.

داستان  |  امیر عباس  |  0 دیدگاه
تاریخ انتشار: 1400/07/20   ساعت: 19:26:01
بازدید: 283

مجموعه متن های کوتاه انگلیسی - متن دوم

در این مجموعه سعی شده متن‌های یک‌ صفحه‌ای همراه با صوت آن‌ها جمع‌آوری شود تا زبان آموزان بتوانند مهارت‌های زبان خود را تقویت کنند.این متن برای زبان آموزان مبتدی طراحی شده است.

داستان  |  امیر عباس  |  0 دیدگاه
تاریخ انتشار: 1400/07/01   ساعت: 20:42:15
بازدید: 288

جدول اسامی تمام میوه ها در زبان انگلیسی

جدول اسامی تمامی میوه ها در زبان انگلیسی به همراه تلفظ و نکات

واژگان  |  امیر عباس  |  0 دیدگاه
❮❮
1
❯❯ صفحه 1 از 1